14.2.06

Ramon Llull, el Doctor Il·luminat...

RAMON LLULL, el Doctor Il·luminat, aprengué l'àrab per tal de poder convertir els infidels mahometans. Missioner empedreït, malalt d'imperialisme utòpic, viatjà fins al nord d'Àfrica amb la intenció de refutar les creences dels sarraïns. Però vet aquí que, malgrat el seu zel cristianíssim, va morir apedregat i no se'n va sortir. Màrtir i beat, reposa a la catedral de Palma.

ANSELM TURMEDA, mallorquí i franciscà com Llull, renegà de la fe cristiana per abraçar l'islamisme, adoptant el nom de Abd Allh ibn Abd Allah al-Tarchuman al-Mayurquí al-Muhtadí (servidor de Déu, fill del servidor de Déu, l'intèrpret mallorquí convertit a la fe). Escrigué La disputa de l'ase. La seva tomba és objecte de veneració a la ciutat de Tunis.

Ambdós són models contradictoris. Ambdós es van equivocar. Ambdós van creure que la veritat estava només d'una banda -la seva- i van voler imposar-la als altres: gentils, infidels o cafres, tant se val. Lul·lians i turmedians conjugen la veritat només en singular. I això és una pífia imperdonable. Aquest és el perill dels monoteismes dogmàtics. A hores d'ara, aquest perill torna a ser present entre nosaltres. I cal anar amb molt de compte. No hi ha cap veritat única ni íntegra ni absoluta. La veritat no és parcial ni sectària. El que hi ha són veritats. Plurals, minúscules, sovint incompatibles... I el que opini el contrari és un talibà.

3 comentaris:

Mart de Garriga ha dit...

No hi ha cap prova de l'apedregament de Ramon Llull. De fer, costa de creure que si s'havia passat mitja vida predicant i discutint de religió pel Magreb, decidissin lapidar-lo quan ja era vell i xaruc.
També és mold dubtós que Turmeda volgués imposar res, el seu llibre, la Tuhfa, és únicament retòrica. Precisamen Turmeda és el millor exemple de persona antidogmàtica que posa en dubte qualsevol integrisme.

Anònim ha dit...

estàs descontextualitzant-los. I això és una pífia imperdonable.

Virtuts ha dit...

L'islam prohibeix la conversió forçada i per tant no té missioners.
Així costa de creure que Turmeda volgués "convencer", en
especial quan un cop convertit no va tornar a terres cristianes