8.6.06

Sexisme...

Sexisme
: separen nens i nenes en escoles diferents.

Anticatalanisme: la llengua vehicular d'aquests centres és el castellà.

Integrisme religiós: la ideologia opusiana és sectària i atempta perniciosament contra els drets humans.

Etcètera...

I això ho financem TOTS de la nostra butxaca amb el vistiplau d'un Govern catalanista i d'esquerres!

Font: e-notícies