15.7.06

M'havien dit moltes coses...

M'havien dit moltes coses, però mai sacsejador poètic. I, mira tu, no em desagrada la denominació, sobretot per la seva inevitable connotació eròtica... Merci encore, Quinyo!