8.1.12

T-82

 

I've made my way from nowhere to here 
The river always flows fresh 
The mind's just a waste 
of my most ridiculous dreams 
You're not the same you think 
I'm not the same you imagine 
I've made my way from you to me 
The river always flows clear 

He fet el meu camí des d'enlloc fins aquí
El riu sempre flueix fresc
La ment és només una deixalla
dels meus somnis més ridículs
No ets el mateix que penses
No sóc el mateix que imagines
He fet el meu camí des de tu fins a mi
El riu sempre flueix transparent