14.3.12

SOMEnfonso els peus al fang
Me'ls rento amb aigua pura
Deixo que el sol em colri la pell
Escolto el clapoteig de l'aigua a la cascada
Ressegueixo el vol de les papallones
 M'embadoco com les granotes
Veig una guilla i dos esquirols
Medito amb el Daodejing

Aquell que estima és valent
El que lluiti amb amor vencerà


Parlo amb el pastor

Ets amb mi
SOM