5.1.17

Quelcom que no s'explica


L'AMOR és un intercanvi energètic que va més enllà de l'aspecte físic; es produeix també a distància, amb la paraula, la mirada, el pensament, sense tocar-se ni tan sols veure's. 

Per això, que no hàgiu trobat encara l'home o la dona que us inspiri suficientment per a unir-vos, no és raó per a sentir-vos sols o privats d'amor. 

Com a energia que circula arreu de l'univers, la podeu trobar en les pedres, els vegetals, els animals, també en els elements (terra, aigua, aire, sol, estrelles) 

Per què patir si no teniu una dona o un hombre entre els vostres braços? No és el cos ni la carn allò que us donarà amor. L'amor sovint se serveix del suport físic, però es troba pertot: és una llum, un nèctar, una ambrosia, una gràcia, una benedicció que omple l'espai còsmic i us omple el cor i l'ànima. 

Quelcom que no s'explica (amb paraules), però que se sent... 

1 comentari:

Anònim ha dit...

O AMOR é uma troca de energia que vai além do físico; também ocorre em uma distância, com a palavra, olhar, pensamento, sem tocar sequer visto.

Então você ainda não encontrou o homem ou a mulher que lhe inspira o suficiente para se juntar, não há razão para se sentir sozinho ou privados de amor.

Como uma energia que circula por todo o universo, pode ser encontrado em rochas, plantas, animais, mesmo nos elementos (terra, água, ar, sol, estrelas)

Por que sofrer se você não tem uma esposa ou un hombre entre seus braços? Não é o corpo ou a carne que você vai adorar. Amor muitas vezes usa o apoio físico, mas está em toda parte: é uma luz, néctar, uma ambrosia, uma graça, uma bênção que preenche o espaço cósmico e encherá seu coração e alma.

Algo que não explica (com palavras), mas ele se sente ...

Conexão