11.1.18

Sampa 3El fil vermell que uneix els cors, invisible. 

Abracem els arbres perquè som arbres, canals entre el Cel i la Terra: arrels, troncs, branques, fulles, flors, fruits...

Els ocells hi fan el niu. El vent ens despentina. 

El vent ens pentina. Som ocells: ales i set d’horitzó...

El fil vermell que uneix els cors, etern, indestructible.

O fio vermelho que une os corações, invisível.
Abraçamos as árvores porque somos árvores, canais entre o Céu e a Terra: raízes, troncos, ramos, folhas, flores, frutas ...
Os pássaros fazem o ninho. O vento nos despenteia.
O vento nos penteia. Somos pássaros: asas e sede de horizonte...
O fio vermelho que une os corações, eterno, indestrutível.