12.12.10

La por és lo contrari de la felicitat

Albert Casals