7.3.06

La vida és plena de misteris...

La vida és plena de misteris... De fet, la vida mateixa, tota ella, és un Gran Misteri. Misteri és que existeixi el llenguatge, que les paraules ens ajudin a comprendre('ns). El científic i el poeta fan anar el mateix diccionari, però escullen paraules distintes. Dir el misteri no significa necessàriament comprendre'l, però escrivim per a comprendre el misteri de viure... com si les paraules fossin crosses... com si les paraules fossin ales...