1.5.06

V. A.

Bases:
1- Aquest premi s’atorgarà al millor recull de poemes presentant, inèdit i en llegua catalana.
2- L’import del premi convocat serà de 900 euros.
3- Hauran d’ésser presentades nou còpies de l’original amb una extensió suficient per a un llibre, que portaran el nom i l’adreça de l’autor/a. Si l’autor/a desitja que l’obra sigui feta pública amb pseudònim, caldrà que ho indiqui.
4- No es retornaran les còpies presentades.
5- No seran tingudes en compte les obres que hagin estat premiades en altres concursos.
6- Les obres aspirants al premi hauran d’ésser presentades abans del dia 17 de març de 2006 a les oficines de l’Ajuntament de Cadaqués, carrer Silvi Rahola 2, 17488-Cadaqués.
7- El jurat serà format per Sam Abrams, Vicenç Altaió, Joaquim Ferrer, Rosa Gamel, Anna Maria Moix, Vinyet Panyella, Albert Ràfols Casamada, Jordi Virallonga i Rosa Ardid, qui actuarà com a secretària.
8- L’adjudicació del premi tindrà lloc el dia 29 d’abril, a Cadaqués, i el veredicte, inapel·lable, serà anunciat per la secretària del jurat.
9- L’Ajuntament de Cadaqués publicarà l’obra guanyadora a l’Editorial Proa.
10- La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra de les Bases.