11.7.06

M'interessa internet...

M'interessa internet com a instrument de comunicació humana. No paro de rebre mails cada dia de lectors i lectores... i flipo. La gent vol ser "amic" teu, et diuen "amic" abans que jo els respongui. Hi ha una necessitat bestial de comunicació. En aquesta puta societat la gent està cada cop més sola (caldria analitzar-ne les causes: l'enfonsament de la família tradicional, mal que li pesi al Papa, etc.) i internet, en certa mesura, ve a suplir el canal o la via a través de la qual cadascú llença la seva ampolla amb el missatge: naveguem per l'oceà virtual a l'encalç de resposta, de sintonies... ¿Què és, sinó, un blog?

L'autèntica necessitat rau en el fet que, malgrat la hipercomunicació tecnològica, l'ésser humà del segle XXI està més sol que mai perquè no aconsegueix establir contacte espiritual amb els altres, amb les altres solituds. El materialisme del món actual és tan bèstia que hem esdevingut objectes enmig d'una oferta infinita d'objectes de consum, amb la qual cosa les altres persones (subjectes) han passat a ser també objectes que cal consumir... Això trenca totalment l'esquema clàssic de l'amistad i de la comunicació íntima entre subjectes. L'esperit manca. I no parlo ni de déu ni de religió. Persones buides, objectualitzades, consumibles... La necessitat més imperiosa està en aquesta recerca de l'altre com a ésser significatiu que pugui enriquir-me com a persona.